زم هریر فیلمی ضد جنگ و ضد سینما

ASRECINEMA.ORG

 

زم هریر عنوان دومین فیلم علی روئین تن در سمت کارگردان است . این فیلم که  سعی دارد روایتی  دیگر از جنگ و زندگی آدم های پس از جنگ را به تصویر بکشد در سکانس ابتدایی تا حدودی به هدف خود نزدیک می شود . شروعی خوب و به قول یکی از کاراکترهای فیلم انقلابی ! اگر چه بازی های بد و دکوپاژ ضعیف همین سکانس را نیز تحت والشعاع خود قرار داده بود .

 پس از پایان سکانس اول فصل دیگری برای فیلم رغم می خورد و آن داستان تکراری فیلم سازی آرمان گرا و مبارزه با مدیرانی که معمولا در این فضاها ابله نشان داده می شوند . شوخی نچندان دل چسبی که کاملا سکانس افتتاحیه را زیر سئوال می برد .

داستان با مطرح کردن سئوالی می خواهد مخاطب را به دنبال خود بکشد و آن وصیتنامه پدری است که دختر خود را ترقیب به رفتن نزد کسی می کند که در جنگ فرمانده بوده و در حال حاظر وانمود می کند که دیوانه شده است . نویسنده " زم هرریر " پس از کشاندن مخاطب خود برای معرفی شخصیت های داستانش از این شاخه به آن شاخه می پرد و سعی می کند " سید علی " را به عنوان شخصیت اصلی قالب کند . مخاطب که کنجکاوانه با دختر قصه برای پیدا کردن سیدعلی همراه می شود با تدبیر کارگردان نه تنها دختر را گم می کند بلکه با کاراکتری دیگر روبرو می شود که ثبات شخصیتی ندارد ودلیل ورودش به قصه و رابطه ای که  دختر را ترغیب به پیدا کردن او بکند تا پایان فیلم کشف نمی شود .

روئین تن عجولانه سعی دارد تا پایان فیلم شخصیت های متعددی را معرفی کند ونه تنها خود نیز در معرفی کردن عاجز می ماند بلکه روال قصه و منطق داستانی اش را نیز از دست می دهد . فیلمنامه زم هریر از پایه درست بنا نشده است و ضعف زیادی در قصه گویی ، شخصیت پردازی و از همه مهمتر عدم صداقت در روایت دارد . و عدم  توانایی در ساخت چنین فیلمی  نشان می دهد حضور بازیگران مطرح نیز کمکی نکرده است . بازی ها از همان بدو با آمدن نیرو های امنیتی ،  مشکل در هدایت بازیگران را نمایان ساخت وهر چه جلو تر می رود و در سکانس های جنگی متوجه می شویم که کارگردان در هدایت صحنه کاملا وا داده است . آقای روئین تن حتما" تصدیق می فرمایند کاارکترهای فیلمشان در قالب رزمندگانی اعم از لات بی سروپایی که آمده تا خون پدر شهیدش پایمال نشود  و مشروب خوری که ظاهرا" به جبهه آمده ترک کند ، تا دکتر هسته ای که حتما " در آن سال ها آنقدر زیاد بودند که جایشان در جبهه ها خالی بوده است در سکانسی که با لباس قواصی در آب پایین تر از زانو برای عملیات پیش می روند در آن میانه بی سرپرست و بی برنامه هر کاری دلشان می خواهد می کنند بجز بازی . راستی برای ایجاد درام در قصه نیاز بود حتما" برادر کشی راه بیفتد ؟

تکلیف حاج مریم قصه روشن نیست ظاهرا" فرماندهان ما خواب بوده اند شاید هم جنگی که روئین تن به راه انداخته جنگ دیگری است . جنگی که در آن فقط اسلحه ناموس رزمنده نیست بلکه حاج مریم که سلام بر او باد نیز در آنجا فیض می برده است !

بگذریم ،   " زم هریر  " به لحاظ فیلمنامه فقیر و کارگردانی ضعیف تر آن مزید بر علت است تا آن را سینما ندانیم و اگر هم ذهنیت کارگردان این بوده که نسخه ای مقابل فیلم اخراجی ها روانه پرده سینما کند کاملا در اشتباه است چرا که آن فیلم ازابتدا تکلیف خود را با مخاطب روشن می کند و صادقانه قصه خود را روایت می کند ؛ اما  روایت " زم هریر " صادقانه  پیش نمی رود و تنها نقطه قوتش حضور بازیگرانی است که حضور آنان نیز جای تأمل دارد .